When you browse on this site, cookies collect data to enhance your experience and personalize the content and advertising you see.
Visit our Privacy Policy to learn more. By continuing to use the site, you agree to this use of cookies and data.

Moderní způsob získávání dat o počasí

Získávání dat k co možná nejpřesnější předpovědi počasí je velmi složitý proces. A to i přesto, že v současnosti máme k dispozici stále se zdokonalující technologie – od meteorologických stanic neustále mapujících planetu Zemi z oběžné dráhy po výkonné superpočítače. Nakonec však, ale vždy záleží na znalostech, zkušenostech a citu člověka.

Meteorologie zaměstnává obrovské množství odborných pracovníků operujících po celém světě. A co je jejich úkolem? Jelikož stroje nejsou ani v současnosti bezchybné a k předpovědi počasí je třeba víc, než jen strohá data, je práce meteorologů velmi důležitá. Zejména jde o úpravu, zpracování a interpretaci získaných numerických dat, jejich porovnávání s historickými tabulkami a finální informaci o předpovědi počasí. Ta závisí na uvážení, praxi a znalosti atmosféry v dané oblasti, jež konkrétní meteorolog sleduje.

Kde a jak se měří počasí

Základem k pozorování atmosférických jevů neboli počasí, jsou meteorologické stanice. Ty měří následující veličiny – teplotu vzduchu, vlhkost vzduchu, směr a rychlost větru, množství vodních srážek, napadaného sněhu, oblačnosti a další jevy jako bouřky, mlhu či náledí. Počasí však sledujeme nejenom ze země. Přímo v atmosféře se využívají sondy, které se do potřebných výšin dostanou pomocí tzv. meteorologických balónů. Vypouští se až několikrát denně z různých pozic a mimo jiné měří teplotu vzduchu a větru z letících letadel. Využívají se také speciální meteorologické radary k detekci srážkové významné oblačnosti. Na moři a oceánech měříme pomocí meteorologických bójí, plošin na těžbu ropy. O stavu počasí kolem sebe také neustále informují plující lodě. K sledování celé zeměkoule, pak slouží již zmíněné meteorologické družice na oběžné dráze.

Spolupráce je klíčová

Přesná předpověď počasí je důležitá nejen pro člověka jako takového, ale především pro dopravu (pro leteckou dopravu naprosto klíčová) a průmysl. Výsledná zpracovaná data proto musí čerpat ze všech dostupných zdrojů. Spolupráce funguje na mezinárodní bázi pod hlavičkou světových meteorologických organizací.